Köpvillkor

Allmänt

Observera att du måste ha målsmans tillstånd för att handla från Sharkgod AB om du är under 18 år. Alla varor förblir Sharkgod ABs egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Sharkgod AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Vad kostar frakten?

Det varierar beroende av storleken på din order. Du har även möjligheten att kostnadsfritt returnera hela eller delar av din beställning.

När kommer min beställning?

Lägger du din order innan kl.14.00 på vardagar skickas den samma dag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar. Leveranstiden kan variera på var i landet du bor.

Paketet levereras till Schenker ombud nära dig. Ombudet väljs av Schenker utifrån de postnummer du angav i beställningen.

Är ditt paket skadat?

Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast till Schenker på servicestället. Så hjälper personalen dig med hur du ska gå tillväga.

Jag har inte hämtat ut mitt paket. Vad händer nu?

För alla paket som inte hämtas ut inom 14 dagar debiterar Sharkgod kunden en avgift på 150 kr. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift (det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr) samt dröjsmålränta och ev. inkassokostnader. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt serviceställe och skicka tillbaka det till oss med kundreturen alternativt att du kontaktar oss och talar om att du inte har möjlighet att hämta ut paketet.

Sortimentförändringar

Sharkgod AB reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom.Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. Sharkgodreserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Sharkgod AB förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du fick varan i din besittning eller från den dag du fick den sista varan i en beställning om flera varor i din besittning. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa. Du kan åberopa din ångerrätt genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss och därefter återsända varan, detta utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss om att du ville utnyttja din ångerrätt.

Du kan använda den kundreturetikett som vi bifogat till följesedeln och du debiteras då ingen avgift, oavsett paketets storlek eller antal artiklar. Du kan även välja andra alternativ för att återsända eller återlämna varan, men då ansvarar du som kund för den faktiska kostnaden för att återsända eller för att återlämna varan.

Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Du kan även ladda ner standardformuläret här: Ångerblankett

Vi rekommenderar att du använder den bifogade retursedeln eller Konsumentverkets standardformulär när ångerrätten åberopas.

Vi ber dig att om möjligt återsända den vara för vilken du utnyttjar din ångerrätt i sin originalförpackning som postpaket eller brev.

Ångerrätten gäller i stort sett allt på vår sajt williamk.se. Ångerrätten gäller dock inte för underkläder, badkläder eller vid köp av hudvård/grooming produkter, om plomberingen/ förseglingen har brutits.

Återbetalning görs så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Du har rätt att hantera den vara som du köpt från oss på sådant sätt att du kan fastställa dess egenskaper och funktion. Om du hanterat varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att kunna fastställa varans egenskaper och funktion är du skyldig att ersätta oss för denna värdeminskning och vi kan i sådana fall komma att göra ett avdrag motsvarande.

Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta oss via mejl på shop@sharkgod.se.

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Köpvillkor

Allmänt

Observera att du måste ha målsmans tillstånd för att handla från Sharkgod AB om du är under 18 år. Alla varor förblir Sharkgod ABs egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda. Sharkgod AB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Vad kostar frakten?

Det varierar beroende av storleken på din order. Du har även möjligheten att kostnadsfritt returnera hela eller delar av din beställning.

När kommer min beställning?

Lägger du din order innan kl.14.00 på vardagar skickas den samma dag. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar. Leveranstiden kan variera på var i landet du bor.

Paketet levereras till Schenker ombud nära dig. Ombudet väljs av Schenker utifrån de postnummer du angav i beställningen.

Är ditt paket skadat?

Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast till Schenker på servicestället. Så hjälper personalen dig med hur du ska gå tillväga.

Jag har inte hämtat ut mitt paket. Vad händer nu?

För alla paket som inte hämtas ut inom 14 dagar debiterar Sharkgod kunden en avgift på 150 kr. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift (det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr) samt dröjsmålränta och ev. inkassokostnader. Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt serviceställe och skicka tillbaka det till oss med kundreturen alternativt att du kontaktar oss och talar om att du inte har möjlighet att hämta ut paketet.

Sortimentförändringar

Sharkgod AB reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom.Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. Sharkgodreserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Sharkgod AB förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du fick varan i din besittning eller från den dag du fick den sista varan i en beställning om flera varor i din besittning. Du kan utnyttja din ångerrätt direkt efter ditt köp och behöver alltså inte invänta att ångerfristen ska börja löpa. Du kan åberopa din ångerrätt genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss och därefter återsända varan, detta utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss om att du ville utnyttja din ångerrätt.

Du kan använda den kundreturetikett som vi bifogat till följesedeln och du debiteras då ingen avgift, oavsett paketets storlek eller antal artiklar. Du kan även välja andra alternativ för att återsända eller återlämna varan, men då ansvarar du som kund för den faktiska kostnaden för att återsända eller för att återlämna varan.

Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda dig av. Du kan även ladda ner standardformuläret här: Ångerblankett

Vi rekommenderar att du använder den bifogade retursedeln eller Konsumentverkets standardformulär när ångerrätten åberopas.

Vi ber dig att om möjligt återsända den vara för vilken du utnyttjar din ångerrätt i sin originalförpackning som postpaket eller brev.

Ångerrätten gäller i stort sett allt på vår sajt williamk.se. Ångerrätten gäller dock inte för underkläder, badkläder eller vid köp av hudvård/grooming produkter, om plomberingen/ förseglingen har brutits.

Återbetalning görs så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt. Du har rätt att hantera den vara som du köpt från oss på sådant sätt att du kan fastställa dess egenskaper och funktion. Om du hanterat varan i större omfattning än vad som anses nödvändigt för att kunna fastställa varans egenskaper och funktion är du skyldig att ersätta oss för denna värdeminskning och vi kan i sådana fall komma att göra ett avdrag motsvarande.

Om du har frågor angående din ångerrätt, kontakta oss via mejl på shop@sharkgod.se.

Tvister

Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid deras rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du som har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.